Om mig och mitt arbetssätt

Sedan drygt 20 år har jag i min privata verksamhet arbetat med att hjälpa människor att hitta nya vägar i livet. Under lika lång tid har jag arbetat inom den offentliga sjukvården med krishantering, handledning och utbildning. Målgruppen har då varit personal som i sitt yrke ställs inför svåra situationer och etiska frågeställningar.

Jag arbetar med både psykodynamisk terapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Vidare är jag utbildad instruktör i mindfulness och lär gärna ut denna metod som ett komplement till behandlingen.

Jag har avtal med Region Skåne för psykodynamisk terapi (PDT). Detta innebär att Du som är 16 år och äldre och som lider av lättare/medelsvår depression, ångest eller stress kan, efter bedömning av Din läkare på Din vårdcentral, få en remiss till psykoterapeutisk behandling. Högkostnadskort och frikort gäller då.