Välkommen

Psykoterapi – Rådgivning – Kristerapi – Stödsamtal – Mindfulness

Du är välkommen att kontakta mig om Du vill komma tillrätta med bekymmer såsom oro, ångest, nedstämdhet, depression, kris, sorg, panikattacker och stressymptom.

Du kan även få hjälp om Du befinner Dig i en relations-/livskris eller upplever att Du har en låg självkänsla/dåligt självförtroende.

Jag har sagt upp mitt avtal med Region Skåne och arbetar nu privat i mindre omfattning